آگهي مزايده شماره ۱۰۱-۹۵

آگهي مزايده شماره ۱۰۱-۹۵

شركت مهندسي توليد و تامين قطعات تراكتورسازي تبريز در نظر دارد اقــلام مازاد بر نياز خود را از طـريق آگهي مزايــده به فروش برساند. داوطلبين محترم مي توانند از تاريخ انتشار اين آگهي لغايت آخـر وقــت اداري روز چهارشنبه مورخه ۲/۴/۹۵ جهت رويت و  شركت در مزايـده از ساعـت ۸ الي ۱۴ مراجعه فرمايند.

شماره تماس : ۳۴۲۹۶۳۱۷ – ۰۴۱ ,  ۳۴۲۹۶۶۱۶۳- ۰۴۱

ضمنا جهت رويت اقلام مزايده از درب شماره  ۳  واقع  در زيرپل تراكتورسازي مراجعه فرماييد.

شركت در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي باشد.

جهت دسترسي به متن كامل و دريافت فرم  در اين محل كليك نماييد.

مدير امور مالي – سيديكاني اصل

درباره نویسنده

مطالب مرتبط