آگهي مزايده شماره ۱۰۲-۹۵

آگهي مزايده شماره ۱۰۲-۹۵

شركت مهندسي توليد و تامين قطعات تراكتورسازي تبريز در نظر دارد ابزارآلات مازاد بر نياز خود را از طـريق آگهي مزايــده به فروش برساند. داوطلبين محترم مي توانند از تاريخ انتشار اين آگهي لغايت آخـر وقــت اداري روز چهارشنبه مورخه ۹/۴/۹۵ جهت رويت و  شركت در مزايـده از ساعـت ۸ الي ۱۴ مراجعه فرمايند.

شماره تماس : ۳۴۲۹۶۷۹۰ – ۰۴۱ ,  ۳۴۲۹۶۶۱۶۳- ۰۴۱

واقع  در زيرپل تراكتورسازي مراجعه فرماييد. ۳ ضمنا جهت رويت ابزار مزايده از درب شماره

شركت در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي باشد.

جهت دسترسي به متن كامل و دريافت فرم  در اين محل كليك نماييد.

جهت دسترسي به ليست ابزار  در اين محل كليك نماييد.

جهت دسترسي به قطعات يدكي  در اين محل كليك نماييد.

مدير امور مالي – سيديكاني اصل

درباره نویسنده

مطالب مرتبط