آگهي مزايده شماره ۱۰۳-۹۵

آگهي مزايده شماره ۱۰۳-۹۵

شركت مهندسي توليد و تامين قطعات تراكتورسازي در نظر دارد ابزار وقطعات يدكي مازاد بر نياز خود را به فروش برساند. علاقمندان مي توانند از تاريخ انتشار آگهي لغايت آخـر وقــت اداري روز چهارشنبه مورخه ۹۵/۵/۱۳ جهت رويت و  شركت در مزايـده از ساعـت ۸ الي ۱۴ به آدرس شركت واقع دردرب اول تراكتورسازي- اموربازرگاني مراجعه فرمايند.

شركت در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي باشد.

علاقمندان به شركت ميتوانندجهت رويت اقلام  و دريافت فرم شركت درمزايده به سايتهاي زير مراجعه نمايند:

WWW.ITMCO.IR و WWW.STPCO.IR

تلفن تماس ۳۴۲۹۶۱۶۳- ۰۴۱

جهت دسترسي به متن كامل و دريافت فرم  در اين محل كليك نماييد.

جهت دسترسي به ليست ابزار  در اين محل كليك نماييد.

جهت دسترسي به قطعات يدكي  در اين محل كليك نماييد.

مدير امور مالي – سيديكاني اصل

درباره نویسنده

مطالب مرتبط