آگهي مزايده شماره ۱۰۴-۹۵

آگهي مزايده شماره ۱۰۴-۹۵

شركت مهندسي توليد و تامين قطعات تراكتورسازي در نظر دارد ضايعات واقلام مستعمل خود را به فروش برساند. علاقمندان مي توانند از تاريخ انتشار آگهي لغايت آخـر وقــت اداري روز چهارشنبه مورخه ۹۵/۷/۲۸ جهت رويت و  شركت در مزايـده از ساعـت ۸ الي ۱۴ به آدرس شركت واقع دردرب اول تراكتورسازي- اموربازرگاني مراجعه فرمايند.

شركت در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي باشد.

علاقمندان به شركت ميتوانندجهت رويت اقلام  ودريافت فرم شركت درمزايده به سايتهاي زيرمراجعه نمايند:

WWW.ITMCO.IR و WWW.STPCO.IR

تلفن تماس ۳۴۲۹۶۱۶۳- ۰۴۱

جهت دسترسي به متن كامل و دريافت فرم  در اين محل كليك نماييد.

جهت دسترسي به ليست ضايعات ومبلغ سپرده  در اين محل كليك نماييد.

مدير امور مالي – سيديكاني اصل

درباره نویسنده

مطالب مرتبط