امور برنامه ريزي

داوود فتحي پور
مدیریت امور برنامه ريزي
پست الكترونيكي : fathipour@stpco.ir

شماره تلفن : 34296720-041

تهيه برنامه هاي کلان و بلندمدت شرکت با مشارکت ساير امور

طراحي، اجرا و اصلاح فرآيندهاي کاري شرکت

برنامه ريزي براي تأمين انواع قطعات و مجموعه هاي سفارش گذاري شده از سوي مشتري

انجام کار کارشناسي جهت تهيه قيمت قطعات و مجموعه هاي مختلف

تامين كنندگان محترم مي توانند هرگونه نظرات وپيشنهادات خود در مورد اين امور را به آدرس فوق ارسال نمايند.

درباره نویسنده

مطالب مرتبط