امور بازرگاني

بهرام كتاني
مدیر امور بازرگانی
نام مدير :   بهرام كتاني

شماره تلفن :    34296174-041

اجراي کليه مراحل مربوط به فرآيند تأمين مواد، قطعات و مجموعه ها پس از عقد قرارداد با تأمين کنندگان تا تحويل نهايي آنها به مشتري از طريق تأمين کنندگان داخلي و خارجي

بازرايابي،  فروش و صادرات قطعات و مجموعه هاي مورد نياز ساير مشتريان

ایمیل:

تامين كنندگان محترم مي توانند هرگونه نظرات وپيشنهادات خود در مورد اين امور را به آدرس فوق ارسال نمايند.

درباره نویسنده

مطالب مرتبط