امور قراردادها خريد و پيمانكاران

شاهين تدين
مدیر امور قراردادها خريد و پيمانكاران
شماره تماس:04134296792

ایمیل:tadayonsh@stpco.ir
ایمیل:

 

در راستاي تحقق اهداف شرکت مبني بر تأمين به موقع با کيفيت مطلوب و هزينه مناسب، امورقراردادها خريد وپيمانكاران، مسئوليت فراخوان تأمين کنندگان جهت همکاري و استعلام قيمت از آنها، مستندسازي اطلاعات مربوط به جلسات کميسيون، تشکيل جلسات کميسيون، انتخاب تأمين کنندگان مناسب، عقد قرارداد با آنها، کنترل قراردادها و برآورد قيمت قطعات و مجموعه ها توام با نوسانات قيمت مواد در بازار را بر عهده دارد.
تامين كنندگان محترم مي توانند هرگونه نظرات وپيشنهادات خود در مورد اين امور را به آدرس فوق ارسال نمايند.

درباره نویسنده

مطالب مرتبط