امور مالي

امیرعلی سيد يكاني اصل
مدیر امور امور مالي
پست الكترونيكي : yekani@stpco.ir

شماره تلفن : 34296008-041

تهيه و تنظيم بودجه سالانه شرکت براساس برنامه هاي ارائه شدهثبت رخدادهاي مالي شرکت و تجزيه و تحليل آنها

ارائه اطلاعات و گزارشات مالي به مديريت و ساير ذينفعان شرکت

دريافت و پرداخت مالي حسابهاي طرفهاي حساب

ایمیل:

تامين كنندگان محترم مي توانند هر گونه نظرات و پيشنهادات خود در مورد اين امور را به آدرس فوق ارسال نمايند.

درباره نویسنده

مطالب مرتبط