امور نگهداري، تعميرات و انرژي

حبيب رضايي
مدير امور نگهداري، تعميرات و انرژي

تلفن: 34296291-041 ايميل : rezaeeh@stpco.ir

درباره نویسنده

مطالب مرتبط