تاكيد بر نحوه صدور صورتحساب

قابل توجه تامين كنندگان محترم

احتراما” پيرو اطلاعيه قبلي خواهشمند است براي كليه فروشهاي قراردادي و خريد جاري ، فاكتور فروش آنرا طبق فرمت دارائي بصورت يك ماهه برابر كالاي ارسالي قبض شده ، با تكميل كليه اطلاعات فروشنده و خريدار به امور مالي اين شركت ارسال نمايند.در غير اينصورت عواقب عدم ثبت ارزش مالي محموله به عهده شركت فروشنده خواهد بود.

لطفا” جهت مشاهده فرمت دارائي در اين محل كليك نمائيد.

با تشكر – سيديكاني اصل

درباره نویسنده

مطالب مرتبط