حوزه مديريت عامل

محمود قليزاده نو
مديرعامل و عضو هيئت مديره

تلفن: 34296602-041  ايميل : gholizadeh.m@stpco.ir

اصغر خواجوي
مدیر امور مالي

پست الكترونيكي : khajavia@stpco.ir
شماره تلفن : 34296008-041

ایمیل:
داود فتحي پور
مدیر برنامه ريزي و لجستیک
پست الكترونيكي : fathipour@stpco.ir
شماره تلفن : 34296720-041
محمد صادقي
مدير امور حقوقي

پست الكترونيكي : sadeghim@stpco.ir
شماره تلفن: 34296622-041

ايميل
احمد بیگ محمدی
مدیر امور مهندسی قیمت و قراردادها

پست الکترونیکی : beigmohammadi@stpco.ir 
شماره تلفن :04134296792

ایمیل:
داود تقی زاده
مدير اداری و توسعه منابع انساني

ایمیل : taghizade@stpco.ir
شماره تلفن :04134296626

ایمیل:
Untitled
مدیر امور حراست

پست الكترونيكي : 
شماره تلفن : 34296761-041

ایمیل:
فرید اکبرپور دباغی
مدیر طرح و برنامه

پست الكترونيكي : akbarpourf@stpco.ir
شماره تلفن :04134296830

ایمیل:

 

درباره نویسنده

مطالب مرتبط