حوزه معاونت بازرگانی

رضا اخباري
معاونت بازرگانی

تلفن: 34296186-041
ايميل : akhbari@stpco.ir

بهزاد سيفي
مدیر بازرگاني

شماره تلفن : ۳۴۲۹۶۱۷۴-۰۴۱
پست الکترونیک: seifib@stpco.ir

ایمیل

درباره نویسنده

مطالب مرتبط