فرم پيشنهاد طرح بسته بندي

قابل توجه تامين كنندگان محترم

با تشکر از همکاري تامين کنندگان محترم شرکت مهندسي توليد و تامين قطعات تراکتورسازي، فرم پيشنهاد طرح بسته بندي قطعه  آماده بهره برداري تامين کنندگان محترم ميباشد.

لطفا”جهت دسترسي به فايل  pdf     در اين محل كليك نماييد.

لطفا”جهت دسترسي به فايل  word    در اين محل كليك نماييد.

درباره نویسنده

مطالب مرتبط