حوزه معاونت

شاهین تدین
معاونت مهندسی و تکوین محصول

پست الكترونيكي : tadayyonsh@stpco.ir

شماره تلفن : 34296603-041

رضا اخباري
معاونت بازرگانی

پست الكترونيكي : akhbari@stpco.ir 

شماره تلفن : 34296186-041

درباره نویسنده

مطالب مرتبط