نحوه صدور صورتحساب

قابل توجه تامين كنندگان محترم

احتراماً از اول مهر ماه  ۹۲ براي كليه فروشهاي قراردادي و خريدجاري ، همراه با ارسال كالا به انبار ، فاكتور فروش آنرا طبق فرمت دارائي ، با تكميل كليه اطلاعات فروشنده و خريدار شامل شناسه ملي ، كد اقتصادي، آدرس و تلفن به امور مالي اين شركت ارسال فرمائيد. درغير اينصورت ارزش مالي محموله ارسالي به بستانكاري شركت فروشنده ثبت نخواهد شد و مبلغ از اين محل پرداخت نخواهد شد.

لطفا” جهت مشاهده فرمت دارائي در اين محل كليك نمائيد.

امور مالي – سيد يكاني اصل

درباره نویسنده

مطالب مرتبط