کروکی درب ۵

قابل توجه تامين كنندگان محترم
به منظور تسهيل در ورود و خروج كاميون و تريلي هاي حامل مواد، قطعات و مجموعه هاي ارسالي به انبار دريافت و تحويل شركت تراكتورسازي ايران، از مورخه ۹۴/۳/۱۶ دريافت تمامي محموله هاي ارسالي صرفاً از درب پنجم تراكتورسازي به آدرس جاده تبريز آذرشهر نرسيده به روگذر اتوبان شهيدكسايي، ايستگاه كبريت سازي، ابتداي جاده ايدم جنب شركت سيبا موتور ميسر خواهد بود.

كروكي درب شماره ۵ تراكتورسازي از مسير اتوبان كسائي

كروكي درب شماره ۵ تراكتورسازي از مسير جاده تبريز -آذرشهر

 

درباره نویسنده

مطالب مرتبط