آگهي مزايده شماره ۱۰۱-۹۴

شركت مهندسي توليد و تامين قطعات تراكتورسازي تبريز در نظر دارد اقــلام مازاد بر نياز خود را از طـريق آگهي مزايــده به فروش برساند. داوطلبين محترم مي توانند از تاريخ انتشار اين آگهي لغايت آخـر وقــت اداري روز شنبه مورخه ۰۸/۱۲/۹۴ جهت رويت و  شركت در مزايـده از ساعـت ۸ الي ۱۴ به جز روزهاي تعـطيل مراجعه فرمايند.

شماره تماس: ۳۴۲۹۶۷۴۶ – ۰۴۱ ,  ۳۴۲۹۶۳۱۷- ۰۴۱

ضمنا جهت رويت اقلام مزايده از درب شماره ۶  واقع در سه را ه كبريت سازي – درب شركت سيبا موتور مراجعه فرماييد.

شركت در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي باشد.

جهت دسترسي به متن كامل و دريافت فرم  در اين محل كليك نماييد.

مدير امور مالي – سيديكاني اصل

درباره نویسنده

مطالب مرتبط