استاندارد ST 8402 ارتقاء كيفيت محصولات و فرآيندهاي توليد در زنجيره تأمين كنندگان

قابل توجه تامين كنندگان محترم

جهت ایجاد بستري مناسب در راستاي تأمین قطعات و مجموعه هاي تراکتور با رعایت اصول تحویل به موقع، کیفیت مطلوب و هزینه مناسب شرکت مهندسی و تأمین قطعات تراکتورسازي تبریز الزامات خود را که بر پایه سیستم مدیریت کیفیت بوده به همراه الزامات خاص خود طرح ریزي و مدون نمود . در واقع رعایت این الزامات شرایطی را براي تأمین کنندگان محترم فراهم خواهد نمود که در چارچوب آن می توانند نسبت به تولید اقتصادي با حفظ کیفیت محصول اقدام نموده و از طرفی توانایی خود را به عنوان یک تأمین کننده مطلوب در برآورده سازي رضایت مشتري به اثبات برسانند.

لطفا”جهت دسترسي در اين محل كليك نماييد.

درباره نویسنده

مطالب مرتبط