درخواست شناسه و رمز

قابل توجه تامين كنندگان محترم

به اطلاع ميرساند، تامين كنندگاني كه نياز به شناسه و رمز جديد، فعال نمودن شناسه و يا تجديد رمز دارند، خواهشمند است درخواست خود را بصورت مكتوب در سربرگ و مهر و امضاء مدير عامل شركت مربوطه، تحويل دبيرخانه شركت مهندسي و تامين قطعات نمايند تا اقدام مقتضي انجام پذيرد.

شايان ذكر است سي دي آموزشي در آدرس  www.stpco.ir در بخش سيستم هاي نرم افزاري، “راهنماي مجموعه سيستمهاي اطلاعاتي و عملياتي شركت تراكتورسازي” به دو صورت نمايش مستقيم و  دريافت ، دراختيار تامين كنندگان محترم قرار داده شده است.

با تشكر – واحد فن آوري اطلاعات

درباره نویسنده

مطالب مرتبط