دستورالعمل اقدام اصلاحي و حل مشكلات كبفي قطعات

قابل توجه تامين كنندگان محترم

احتراما” به استحضار ميرساند، با توجه به ضرورت استفاده تامين كنندگان فعال در زنجيره تامين از تكنيك هاي جديد،  در راستاي طرح ريزي و اقدام اصلاحي در سيستمهاي تضمين كيفيت، دستورالعمل اقدام اصلاحي و حل مشكلات كبفي قطعات به حضور تامين كنندگان محترم ايفاد ميگردد.

لطفا جهت دريافت  “دستورالعمل اقدام اصلاحي و حل مشكلات كبفي قطعات”    در اين محل  كليك نماييد.

درباره نویسنده

مطالب مرتبط