ماموريت شركت

شرکت مهندسي، توليد و تأمين قطعات تراکتورسازی تبريز بزرگترين زنجيره تأمين قطعات و مجموعه انواع تراکتور و ماشين آلات کشاورزی در کشور را دارا بوده و می کوشد تا شبکه تأمين خود را جهت تأمين مطلوب قطعات و مواد و  مجموعه های مورد نياز  شركت تراکتورسازی ايران با بهبود مستمر کيفيت محصولات تأمين شده از داخل و خارج کشور بعنوان مطرح ترين زنجيره تأمين قطعات تراکتور در سطح كشور همگام با تراكتورسازي سازماندهي نمايد. اين شرکت با بهره گيري و كسب دانش روز مديريت زنجيره تأمين و سيستمهاي وابسته و بكارگيري و جذب کارشناسان و نيروي انساني متخصص و مجرب و انتقال مطلوب دانش و تكنولوژي مورد نياز  به تأمين كنندگان  خود سعی دارد با ايفاي نقش فعال در کاهش قيمت تمام شده محصول نهايي و در عين حال با ارتقاء مستمر و بهبود زنجيره تأمين تراكتورسازي  ايران و ايجاد يكپارچگي در آن براي اهداف شركت تراكتورسازي مؤثر واقع گردد و انجام اين هدف مهم با پايش مستمر شاخصهاي اصلي  تعيين شده براي اين شركت و بهبود مستمر آنها با انسجام كليه  عوامل و منابع سازماني و مديريت مطلوب امكان پذير خواهد شد .

درباره نویسنده

مطالب مرتبط