گزارش قيمت تمام شده محصول

سيستم محاسبه قيمت قطعات و مواد تاميني شركت مهندسي و تامين قطعات

هدف:

       ايجاد سيستمي جهت پايش قيمت مواد و قطعات تاميني از طرف شركت مهندسي و تامين قطعات، براساس آخرين قيمت به روز سبد كالاهاي تاميني هريك از تراكتورهاي توليدي شركت تراكتورسازي ايران با قابليت اثرگذاري خودكار روزانه تغييرات قيمت مواد و قطعات ، نرخ ارز و تغييرات مهندسي در مجموع ارزش بهاي سبد قطعات هر تراكتور.

 

توانايي ها و قابليت هاي سيستم:

۱-  اين سيستم كه بر پايه نرم افزار برنامه ريزي تامين شركت مهندسي و تامين قطعات طراحي شده است با استخراج روزانه اطلاعات پايه اي قراردادها، موجودي ها، خريدها، تحويلي ها و اطلاعات مهندسي سيستم CIS شركت تراكتورسازي ايران و پردازش آنها در سيستم  ACCESS امكان به روز رساني روزانه اطلاعات پايه اي محاسبه قيمت سبد كالاهاي تاميني هر تراكتور را مهيا ساخته است.

۲-  با توجه به وجود شناسنامه تاميني قطعات تراكتور در اين نرم افزار كه شامل استراتژي شركت تامين در مورد نحوه تامين هر قطعه، نوع و ميزان مواد استفاده شده براي توليد آن و تعداد مصرف آن در هر تراكتور، سابقه پنج ساله تامين، سابقه ورود و خروج آن به انبارهاي شركت و ساير مشخصه هاي تاميني هر قطعه در آن موجود ميباشد، سيستم محاسبه قيمت قطعات و مواد تاميني با بهره گيري از اين شناسنامه امكان استخراج دقيق قيمت سبد هر تراكتور را فراهم مي سازد.

۳-  با توجه به وجود قراردادها و خريد هاي جاري و خريد هاي خارجي متعدد براي هر قطعه در طي سالهاي مختلف و حتي سال جاري، نحوه انتخاب به روز ترين و قابل استنادترين قيمت هر قطعه و يا مواد با پردازش اين سيستم ميسر گرديده است به نحوي كه قيمت هر قطعه با توجه به شناسنامه تاميني آن از بين قراردادها و خريدهاي جاري و يا خريدهاي خارجي با اولويت هاي  ۷۰ گانه تعريف شده براي شناسايي قيمت آن شناسايي و در محاسبات منظور مي گردد. برخي از اين اولويت ها به شرح زير است:  سيستم در مرحله نخست قيمت قرارداد جديد فعال قطعه را در محاسبات منظور مي نمايد.

  • در صورت عدم وجود قراردادي با مشخصات بند فوق سيستم قيمت قرارداد جديد اتمام يافته قطعه را در محاسبات منظور مي نمايد.
  • در صورت عدم وجود قراردادي با شرايط دو بند بالا سيستم قيمت خريد جاري جديد فعال قطعه را در محاسبات منظور مي نمايد.
  • در صورت عدم وجود شرايط بندهاي فوق سيستم قيمت خريد جاري جديد اتمام يافته قطعه را به عنوان آخرين قيمت منظور مي نمايد.
  • در صورت عدم وجود شرايط فوق سيستم قيمت قرارداد قديم اتمام يافته قطعه را منظور مي نمايد.

….  و اين مراحل ۷۰ گانه شناسايي شده براي شرايط خريدهاي شركت تامين يك به يك از سوي سيستم به صورت خودكار بررسي و قيمت قطعه مذكور شناسايي مي گردد.

۴- به منظور به روز بودن قيمت استخراجي، سيستم درصورت ورود قطعه اي به صورت انبوه (بالاي ۱۰۰۰عدد) در يك ماهه اخير قيمت قطعه مذكور را از محل همان خريد استخراج و در سيستم اعمال خواهد نمود.

۵- يكي از قابليت هاي مهم اين سيستم، اثرگذاري سريع تغييرات قيمت ناشي از صدور اصلاحيه هاي قيمت و يا تغيير نرخ ارزهاي رايج و يا تغييرات مهندسي هر كدام از قطعات تشكيل دهنده سبد كالاهاي تاميني تراكتورهاي توليدي مي باشد به گونه اي كه به محض امضاء قرارداد جديد يا اصلاحيه قيمت آن قرارداد از سوي مديرعامل محترم شركت تامين اثرات مالي آن بر روي هر كدام از تراكتورهاي توليدي، با به روز رساني برنامه قابل مشاهده خواهد بود.

براين اساس قيمت سبد كالاهاي تاميني تراكتور هاي توليدي شركت تراكتور سازي در مورخه امروز به شرح زير مي باشد.

لطفا” جهت دريافت گزارش قيمت تمام شده محصول در اين محل كليك نماييد .

 

درباره نویسنده

مطالب مرتبط